Norrtälje Fotoklubb

GDPR


Till följd av en ny dataskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 så behöver vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som kan knytas till en nu levande person till exempel: namn, adress, personnummer, e-postadress, fotografi, ip-adress och registreringsnummer på fordon.

De uppgifter vi lagrar är
• namn
• adress
• telefonnummer
• e-postadress
• personnummer (endast föreningens firmatecknare)
• fotografier.

Uppgifterna behövs för att
• kunna kontakta dig om föreningens verksamhet
• lagra och administrera information om inbetalda medlemsavgifter
• publicera och arkivera vissa personuppgifter i resultatlistor
• ansöka om föreningsbidrag från kommunen
• publicera bilder på sociala medier och fotoklubbens webbsida där fotografen namnges
• vid olika evenemang som exempelvis kurser, tävlingar och utställningar kan medlemsuppgifter som namn, telefonnummer, webbplats och e-postadress komma att publiceras.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är styrelsen.

Lagringstid
Dina uppgifter lagras under tiden du är medlem samt så länge vi är rapporteringsskyldiga för stöd för föreningen. Personuppgifter används och arkiveras för dokumentation i föreningens verksamhet samt för att följa föreningens stadgar.

Övrig information
Du kan när som helst, genom att kontakta oss på e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas (III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant) (IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (VI) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Föreningen. Om du anser att Föreningen behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).